Slide background
Slide background

Jak wykorzystać smartphony do celów artystycznych?

Slide background

Dzięki smartphonom z naszej kieszeni,

oraz użyciu kodów NFC i rysunków

powstaje cyfrowy globus!

Slide background

Dzięki warsztatom Interaktywny Globus dzieci poznały:

- uproszczony schemat działania technologi NFC oraz DNFC.

- korzyści płynące z technologii w życiu codziennym i sztuce

Slide background